0312 955 03 18(Fax)
0312 955 03 17 - 0312 419 06 25
info@ilkayisg.com
Is sağlığı

Ülkemizde 6331 sayılı Is Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çıkması ve yaygınlaşması ile bir çok işletme, işveren ve çalışan Is Sağlığı ve iş güvenliği kavramlarını daha fazla duymakta ve bu konu ile yasal zorunluluk gereği bile olsa az veya çok karşılaşmaktadır.

Is Sağlığı ve güvenliği kanunun çıkması üzerinde yaklaşık 7 yıl geçmesi rağmen  ne yazıkki bu konuda istenilen mesafeler kat edilememiş ve hem alınan işletme teknik tedbirlerinde hemde çalışan sağlığı açısından önem arz eden koruyucu hekimlik uygulamaları başta olmak üzere iş sağlığı alanında ciddi iyileştirmeler yapılamamıştır.

Burada önemli bir anektot olarak şunu belirtmek gerekir ki kavramlarını dahi birbirinden uzak tutamadığımız ‘’Is Sağlığı’’ ve ‘’Iş Güvenliği’’ temel paydalarından iş güvenliği kavramı ve uygulamalarının nerdeyse her işletme de daha çok önemsenmekte ve daha detaylı çalışmalar yapıldığı görebilmekteyiz. İş Güvenliği alanında detaylı bir çok çalışmanın yapılması bir bakıma sevindirici olması ile birlikte Iş Sağlığı uygulamalarında aksatılan bazı hususların özellikle çalışanların mesleki hastalıklarının artması, iş verim ve performanslarının düşmesi, çalışma izin sürelerinin artması ve bazı hastalıkların yaygınlaşmasına neden olabilmektedir.

Özelikle İşyeri Hekimleri tarafından çalışanların sağlık gözetimlerinin detaylıca takip edilmesi, işyerinde çalışacak diğer sağlık personeli ile birlikte işyeri hijyen denetimlerinin ele alınması, iş hijyen ölçümlerinin yetkili firmalarca yapılmasının temin edilmesi, iş sağlığı konularında zorunlu eğitimlerin verilmesi, kişisel koruyucu donanımların uygun şekilde seçimi ve tedariki noktasında hekim ve sağlık personelinin inisiyatif kullanması çok önemlidir. Yine çalışma koşullarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere karşı çeşitli analizlere tabii tutulması ve çalışma koşullarının sağlık riskleri açısından değerlendirmesi koruyucu hekimlik açısından iş sağlığı ve güvenliğindeki yeni yaklaşıma çok uygun olacaktır.

Diğer Yazılar

İş Güvenliği Uzmanlığı - İşyeri Hekimliği - TEKLİF İSTEYİN

Firmanıza en kaliteli hizmeti alabilmeniz için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurup bizlerden teklif isteyebilirsiniz.
En kısa zamanda size geri dönüş yapacağımızı bilmenizi isteriz.

Tehlike Sınıfınız
 • Az Tehlikeli
 • Tehlikeli
 • Çok Tehlikeli
 • Bilmiyorum

İstediğiniz Teklif
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • İşyeri Hekimliği
 • İşyeri Hemşiresi
 • Risk Analizi
 • Acil Durum Planı
 • Sağlık Raporu
 • İş Güvenliği Eğitimleri
 • Yangın Eğitimi
 • Hijyen Eğitimi
 • İlkyardım Eğitimi
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi