0312 955 03 18(Fax)
0312 955 03 17 - 0312 419 06 25
info@ilkayisg.com

Sağlık Muayenelerinin Yasal Yükümlülüğü

Günümüzde hastalıkların önemli ölçüde artması ve çalışanların işletmelerin kötü ve olumsuz koşullarından etkilenmesi sonucu meslek hastalıkları olarak ta tanımlanabilecek birçok hastalık hallerine maruz kalmaktadırlar.

İşin devamı süresince işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak, normalde ise asgari yılda bir, bedence çalışanların çalıştıkları işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair sağlık tetkikleri ve muayene raporları olmadıkça işe alınmaları ve işte çalıştırılmaları yasaktır. İşe yeni başlarken ve periyodik olarak yapılacak sağlık gözetimi ile çalışanların yaptığı işten veya işyerinden ne düzeyde zarar ve rahatsızlık görecekleri bu sayede işyeri hekimleri tarafından gözlemlenebilinecektir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. Maddesine göre işveren; aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını ve sağlık raporlarını hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

     Sağlık Muayene ve Raporlarının Tekrarlanması 

 • İşe girişlerinde.
 • iş değişikliğinde.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde
 • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik aralıklarla

Bu kapsamda çalışanlarınızın sağlık tetkiklerinin yapılması mobil sağlık aracımız vasıtasıyla işyeri sınırlarınız dahilinde ele alınmakta ve üretim-iş kayıplarınızın önüne geçmekteyiz.
Yapılacak işin niteliğine uygun olacak düzeyde hekim muayenesi sonrasında gerekecek sağlık tetkiklerinin ve bu tetkiklere dair ilgili uzman hekimlerce düzenlenecek raporların tarafınıza sunulmasından sonra çalışanlarınız işyeri hekimi muayenesinden geçirilerek yapılacak işe uygun/uygun değil şeklinde sağlık raporları düzenlenmektedir.
Ayrıca işe giriş veya periyodik olarak ele alınması gerekli sağlık tarama ve raporları, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İşyeri Hekimlerimiz tarafından yapılacak sözleşmelerle tüm çalışanlarınızın bu konudaki sürekli ihtiyaçlarınıza yapılacak belirli veya belirsiz süreli sözleşmelerle cevap verebilmekteyiz.

Diğer Yazılar

İş Güvenliği Uzmanlığı - İşyeri Hekimliği - TEKLİF İSTEYİN

Firmanıza en kaliteli hizmeti alabilmeniz için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurup bizlerden teklif isteyebilirsiniz.
En kısa zamanda size geri dönüş yapacağımızı bilmenizi isteriz.

Tehlike Sınıfınız
 • Az Tehlikeli
 • Tehlikeli
 • Çok Tehlikeli
 • Bilmiyorum

İstediğiniz Teklif
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • İşyeri Hekimliği
 • İşyeri Hemşiresi
 • Risk Analizi
 • Acil Durum Planı
 • Sağlık Raporu
 • İş Güvenliği Eğitimleri
 • Yangın Eğitimi
 • Hijyen Eğitimi
 • İlkyardım Eğitimi
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi